Tankar att begrunda/copyright

Kriga med kunskap, musik, mat och mode

Missbruk är egots makt över jaget...........

Förväntningar kräver kunskap.................

Vetskap kräver trygghet.........................

Medkänsla är också andras åsikt..............

Trygghet har minst ett värde...................

Bekräftelse kan du kanske få...................

Kommunikation är att lyssna också..........

Själen har inget kön eller hudfärg............

Tänk på att göra inre och yttre rening.....

Medvetenheten kan vara dogmatisk........

Flexibla gränser är att föredra................

Religion är politik och omvänt med.........

Kärleken har gränser såsom demokrati...

Basik mat gör dig inte så sur.................

Drick kokt vatten med något bra i.........

 

 

13 apr 2018