Lite förslag till annat tänk !

Har funderat under många år varför svenska skolan med alla dess resurser skapar individer som inte kan hantera språket, matte osv. när det avslutar sin grundskola. Enligt statistiken (TT-2018) 18.700 av 107.000 klarar inte att söka till  gymnasiet. man kan undra varför ex jättebra lärare, jättebra resurser, jättebra kunskaper, hög % av utbildade pedagoger osv. .... kan det vara fel på pedagogiken? Det finns lösningar som skulle kunna hjälpa elever som dagens pedagogik inte klarar av att hantera- utbilda.

Lösningen för undervisning är följande: enkel inlärningskurva.... man börjar med ett nytt ämne/ ny del

[ej med läxförhör!!!!!] (45 min lektion) tar en paus (5 min) efter ca 20 min och då ställer allas hjärnor om sig via snabbsortering av den nya kunskapen, sen gör man en gemensam läxa (20 min) och då praktiserar man det nya kinskapen gemensamt och då försvinner  räddslorna hos eleverna, man ökar kommunikationen melan elerver och läraren, skapar gemenskap, glädje av att kunna nya saker snabbt och effektivt och eleverna slipper läxorna hemma... ingen stress i hemmet med det.När lektionen är slut så tar det ca 5 minuter för att hjärnorna hos eleverna sammanställer den nya kunskapen och praktiska lösningar utan att "plugga". Jag har gett detta förslag till olika rektorer ( kvinliga), olika lärare ( kvinliga) och erbjöd mig att gratis undervisa den sämsta klassen i Sverige i vilket ämne som det önskar och på en vecka skapa  nästan prfekta och intreserade elever.... Men detta går inte att göra då jag är inte pedagog. ....

22 okt 2018