Om

Website Translator - Google Translate

20 Annonsbilaga FRÅN Bulldog Media Group AB

www.mediallivscoach.n.nu
Oavsett om det handlar om relationer
till andra och svårigheter såsom missbruk,
sjukdomstillstånd eller livstrauman,
finns hjälp att få när ingenting
annat verkar fungera.
Om du söker svar på svåra frågor
som tynger dig kan den mediala
livscoachen Jan Leopold Franzén
hjälpa till att finna ljuset i tillvaron.
Jan L. Franzén har begåvats med en
unik medial förmåga och hjälper dagligen
många människor med ”olösliga” frågor
och problem både i sin närhet och på distans
per telefon eller e-mail.
– De senaste fem åren har jag märkt en
markant höjning i frågan om andlighet. Människor
vågar idag oftare prata öppet om företeelser
som rör det okända. Många vågar numera
även närma sig den annorlunda tillvaro
jag ständigt upplever och har gjort sedan
barnsben, berättar Jan.
Obalanser kan ställa till det
Obalans kan uppstå inom ett flertal områden.
Maktlöshet, frustration, sorg och andra
starka känslor kan ”bakas in” i det undermedvetna
och indirekt påverka oss, få oss
att handla på sätt som vi inte önskar, eller dra
till oss sådant vi inte vill ha.
Detta får stort utrymme i våra hjärnor
och kan ofta blockera nya tankar och
känslor, något som i sin tur påverkar måendet
och den personliga utvecklingen negativt.
– Om tankar och energier blockeras kan
problem förvärras, man kan må dåligt både
fysiskt och psykiskt. Detta kan i sin tur
leda till att man söker balans på fel sätt och
exempelvis fastnar i olika typer av missbruk,
berättar Jan.
Behandling
– Under mina behandlingar tar jag först reda
på vad som skapar obalans i kroppen och om
jag kan/får behandla dessa obalanser.
Till att börja med ”skannar” Jan av individen
för att se om chakrorna är i balans
och hur det står till med kroppens organ,
med psyket och andligheten.
Vid behov avläser han även nervsystemet
och djupa personliga trauman.
Kärleksfull kommunikation i våra relationer
är en viktig nyckel till framgång.
Genom att boka in en konsultation med
Jan kan du få svar på många av dina
frågor.
HHH
Välkommen att boka tid för konsultation hos
Jan på MedialLivscoach.bokadirekt.se eller
besök hans behandlingscentrum på Söderväg
6 A i Visby på Gotland där han f.ö. även
kallas Kloka Gubben. Även drop-in i mån av
tid. n
Med hjälp av Jan kan du få svar på svåra livsfrågor rörande bland annat hälsa,
kärleksproblem, karriär, kontakt med avlidna och med djur.
Jan L. Franzén.
Är du medveten om vad som pågår i ditt liv?
Medial Livscoach avläser, balanserar och vägleder alla slags individer och djur.
Jan L. Franzén (tidigare Jan L.Simunek) föddes med en unik gåva. Han avläser, mäter och bedömer kroppens inre och yttre energier. Han använder pendel och sin mediala förmåga för att ta reda var obalans finns för att därefter balansera denna för att underlätta läkning. Detta är bara del av hans breda kunskapsområde. 

En artikel om Jan av annonstidningen nRespons.se år 2010:

Hans hjälp efterfrågas av människor som önskar snabb förändring. Han balanserar även djur, växter, miljöer och hjälper företagare. Jan arbetar bland annat utifrån fysiska, psykiska, andliga, mentala, karmatiska och emotionella plattformar som bildar delar av en helhet. Dessa plattformar samverkar och obalans som uppstått i någon del påverkar ofta helheten och kan med tiden skapa sjukdom eller manifestera sig på fysisk eller psykisk energinivå. En helhet utgör allt som påverkar en individ under dennes livstid och här kan nämnas felaktig inlärning, rädslor, traumatiska händelser, miljöpåverkan osv. Hälsoproblem kan kan yttra sig på olika sätt genom sömnproblem, missbruk, stress, matsmälningsproblematik, koncentrationssvårigheter, mardrömmar aggression osv.
Människor ur alla yrkeskategorier och med alla kunskapsnivåer uppsöker Jan för konsultationer. Han arbetar med människor från hela världen, vilket ibland innebär resor till utlandet, men ofta jobbar han på distans. Oftast är det tillräckligt med en enda konsultation hos Jan för att förändra en människas liv eller leverne till det bättre. Genom att balansera energier samt genom klargörande samtal ökar Jan människans medvetande om sig själv. Jan ger sina klienter verktyg "nycklar" om självinsikt och  för att kunna bättre förstå sin problematik och han motiverar individen till självhjälp dvs. kunskap för att kunna hantera/unvika problemen lättare i framtiden på egen hand. Varje individ är unik och har olika förutsättningar varför också behandlingarna måste skilja sig åt. Kärleksfull attityd, hänsynsfullt ansvarstagande och integritet är Jans nycklar till ett lyckat arbete även beträffande de allra svåraste problemen. Jan har bland annat genom att hjälpa danska specialistläkare lyckats väcka en afrikansk patient ur ett oförklarligt komatillstånd. Mannen ifråga fungerar idag fullt normalt förutom hälta på sitt högra ben.
Jan föreslår ett samarbete mellan etablerad läkarvetenskap och alternativ läkekunskap i syfte att uppnå ett nytt paradigm inom patientvården. I Sverige och särskilt genom Socialstyrelsens dogmatik tvingar man läkare inom sjukvården att ställa sig negativt till många fungerande alternativa behandlingar och metoder. Forskningen behöver nya idéer och alternativt tänkande för att möta framtidens sjukvård med tillförsikt och kvalitet. Jan säger sig kunna bistå med "medial hjälp" i vårdsammanhang genom att eliminera/minska biverkningar eller för att förbättra effekten av läkemedlets funktion på olika organ. Han skulle kunna hjälpa forskare att få fram metoder av klinisk/ praktisk betydelse för behandling och rehabilitering. Jan utmanar forskarvärlden till jämförande kvalitativa studier mellan hans sätt att avläsa och påverka individer och vedertagen medicinsk vetenskap.
Man hade kunnat spara miljarder kronor i resurser om man inom kontrollerade former anlitade testade mäniskor med mediala gåvor. Penicillinet (som kom till genom ett misstag) har utgjort den stora "mirakelkuren" i västvärlden och varit styrande medicinskt paradigm i sjukvården under de senaste hundra åren, men upphör successivt ha inverkan på människokroppen. Inom Jans företag Idékonsult finns verksamheten som medial livscoach och även såsom idékonsult. Han  hjälper företagare och offentliga organ med olika slags problem. Han kan identifiera och lösa bland annat kommunikationsproblematik och ledarskapssvårigheter i verksamheten. Genom sina mediala förmågor finner han effektiva lösningar rörande företagets utvecklingspotential, modernisering och inriktning.

Lyssna även:

Radio Galen från Lund ca 2010-2011

Radio Hibiskus, Malmö ca 2010-2011

 

Jan är även medlem i det politiska partiet Enhet, se enhet.se

Se även paranormal.se/hexdoktor, wordpress.org/mediallivscoach, flashback.se/mediallivscoach, www.framtid24.se/Medium nrespons.se/mediallivscoach, experthjalp.se och eksperthjelp.no, http://www.n.nu/?referrer=mediallivscoach.n.nu  (gult ej längre giltigt).

 

TRANSLATE ?

https://translate.google.com

 

Visitors last 3   month 2017

 

yandex.ru/clck/jsredir?from=yand... (1: 0,2%)
www.timer4web.com/domain/www.med... (1: 0,2%)

Search terms
3 months 1 month 1 week 45 hrs
[not provided] (305: 97,1%)
[not provided] (2: 0,6%)
www.harmoniexpo.com "/index.html&q... (1: 0,3%)
healing gotland (1: 0,3%)
jan franzen medium (1: 0,3%)
jan leopold franzen (1: 0,3%)
reijo talvitie (1: 0,3%)
någon som varit hos kloka gubben? (1: 0,3%)
kloka gubben visby (1: 0,3%)

Browsers & countries
3 months 1 month 1 week 45 hrs
Mobile (224: 38,4%)
Chrome (140: 24,0%)
Tablet (102: 17,5%)
Internet Explorer (48: 8,2%)
Safari (34: 5,8%)
Firefox (32: 5,5%)
Sweden(533: 91,4%)
Denmark(15: 2,6%)
United States(11: 1,9%)
Norway(5: 0,9%)
Russia(4: 0,7%)
Czechia(3: 0,5%)
Japan(3: 0,5%)

 

 

 

  • Syn på andlighet från www.lifeclinic.se där du kan läsa mera om energimedicin - frekvensmedicin.

    Angela Orsucci
  • Det spirituella är också en viktig ingrediens i mitt liv. Och då menar jag inte religion utan andlighet. Det som man finner hos människor som är sanna och som vågar vara sig själva men också hos människor som har ställt sig utanför alla kraven på hur man ska vara och hur man ska se ut. Djuren lever här och nu. I nuet - och även fastän de också kan ha åsikter om hur de ser ut så är de mer andliga och "rena" än de flesta människor.Detta äe citat från hennes hemsida.