Medial Livscoach / Kloka Gubben

Medial Livscoach avläser, balanserar och vägleder
 
                     
 
Jag, Jan Leopold Franzén( fd. Jan Simunek), föddes i Prag ( Tjeckoslovakien, numera Tjeckien), med en unika gåvor. Jag "avläser", mäter och bedömer kroppens inre och yttre energier, läser av psyken, jobbar med andeväsen osv. Jag använder pendel och min mediala förmåga för att ta reda var obalanser finns för att därefter balansera dessa för att underlätta läkning eller minska motstånd för att uppnå önskad resultat. Regressions healing (att eliminera trauma under ens livstid) är en av mina specialiteter som har hjälpt många bli lyckligare i sina liv.
Rent vetenskapligt/ tekniskt använder jag ofta energier som är fortfarande okända för fysiker ochexempelvis läkare. 
Dessa speciella energier är allt annat än den kända "Ängla energi" som används av ca 90% av alla healers och denna energi använder jag mycket sällan. 
Målet med min verksamhet är att hjälpa människor/ djur till ett bättre och friskare liv och det snabbt och effektivt. Läs gärna feedback på denna sajten. Jag ställer gärna upp för forskningsprojekt innom de flesta områdena. 
  
Behandlingar 

                      

Min hjälp efterfrågas av människor och företagare som önskar bra och snabb förändring till det  bättre. Jag balanserar djur, växter och miljöer. Mitt arbete är att bland annat avläsa  fysiska, psykiska, andliga, mentala, karmatiska och emotionella plattformar som bildar delar av en helhet. Dessa plattformar samverkar och obalans som uppstått i någon del påverkar ofta helheten och kan med tiden skapa sjukdom eller manifestera sig på fysisk eller psykisk energinivå. En helhet utgör allt som påverkar en individ under dennes livstid och här kan nämnas felaktig inlärning, rädslor, traumatiska händelser, miljöpåverkan, släktrelationer, drömmar osv. Läs gärna feedback på denna sajt!

Senaste åren har jag hjälpt många hästägare att förstå sina hästar bättre och även hjälp till att balansera hästarnas fysiska och psykiska hälsa. Även med detta kan jag jobba på distans.

Sen början av 2014  kan även kontakta avlidna djur.

Snart aktiverad >Tidsbokning via: 

www.Bokadirekt.se  eller sms 0709 468 206

Kloka Gubben är mitt arbetsnamn i Visby, Söderväg 6 som är min nya arbetsplats!

 

Allt  utförs med absolut sekretess! 

****************************************************************************************************

Politik styr våra liv som kanske behöver ett alternativ till i exempelvis vården. Ingen av nedan listade behandlingar får användas i vården (Undantag kan finnas). När vanlig svensk sjukvård inte mäktar med sitt ansvar för sitt arbete, borde kanske alternativa metoder göras på dem som så önskar. Man kan verkligen undra var gränsen för kvacksalveri lagen går, då beprövade mediciner orsakar extrema skador, se ex svininfluensa vaccinets gärningar. Hade jag gjort sådan tabbe, hade jag slutat jobba med detta. Börjat kanske med något annat. Det behövs andlighet i forskningen, enligt mig.

 

(informationen hämtad från Wikipedia)

Kända alternativmedicinska metoder /Koplementår medicinska

 

 

 

 

Källhänvisningar

  1. ^ Nationalencyklopedin, uppslagsord: "Alternativ medicin"
  2. ^ Schönström Suzanne (2006) Från akupunktur till schamanism : guide till komplementär- och alternativmedicin Stockholm : Natur och kultur, 2006
  3. ^ Nordling, Susanne (2001) Alternativmedicin Stockholm : Liber, 2001
  4. ^ James Randi: The Faith Healers, Prometheus Books, 1989, ISBN 0-87975-535-0
  5. ^ Tang, Yi-Yuan, Ma, Yinghua, Wang, Junhong, Fan, Yaxin, Feng, Shigang, Lu, Qilin, Yu, Qingbao, Sui, Danni, Rothbart, Mary K., Fan, Ming, & Posner, Michael I.. Short-term meditation training improves attention and self-regulation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007 October 11 [Epub ahead of print].
  6. ^ Lutz A, Greischar LL, Rawlings NB, Ricard M, Davidson RJ: Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2004 November 16, 101(46)
  7. ^ ”Fusknålar lika bra som äkta akupunktur” Dagens Nyheter 2009-01-21 (läst 2011-12-02)
  8. ^ Hoffman, J.W. et al. (1982). Reduced sympathetic nervous system responsivity associated with the relaxation response. Science. 215:4529.

Allmänna källor

Vidare läsning

Externa länkar

Allmänt om hälsan:  http://kurera.se/10-regler-att-leva-efter-om-du-vill-bli-mer-halsosam/

Enhet är en av politiska partier som  tillåter alternativa behandlingsmetoder exempel se ovan. 

OM ENHET

ENHET, ett nytt ( ca 25 år gammal parti) www.enhet.se

Typ ideologi är s.k.Existenslinjen

Existenslinjenlivet är mer än arbete!

(Direkt utdrag från www.enhet.se)

Dagens tal om arbetslinjen påminner om den medeltida uppfattningen att allt kretsade kring jorden. Idag kan vi stå inför en lika stor omställning som under renässansen på 1500-talet, när mänskligheten övergav uppfattningen att jorden var universums centrum. Är det dags att välja det nya synsättet; Existenslinjen?
I 2014 års val finns Enhet, ett parti som ser en ny samhällsuppfattning växa fram med empati och ett helhetstänkande på människans och naturens villkor. Vi kallar kraften i det framväxande samhället för Existenslinjen. En kraft där livet är mer än arbete och att existera är mer än att prestera. Existenslinjen innebär även att människor utvecklar samhället tillsammans genom ökad närdemokrati och genom ett stärkt lokalsamhälle. Vivill att beslut i största möjliga utsträckning fattas lokalt och av de människor som berörs av besluten. Existenslinjen innebär även respekt för allt levande. Vi vill skapa yttre fred genom inre frid och vi vill att alla beslut som påverkar vår gemensamma livsmiljö och vårt klimat är hållbara generationer framåt.
Enhet står för Existenslinjen med gemenskap mellan människor och enhet mellan människan och allt som existerar.
Existenslinjen innebär att alla människor har samma rätt till bastrygghet. Existenslinjen ger alla människor ökade möjligheter till ett meningsfyllt liv och innebär att all existens har lika värde.
Existenslinjen utgår från att vår planet har ändliga resurser och att samhällets utveckling anpassas därefter.

Ekonomisk Grundtrygghet
Basinkomst: (Typ A och B, C håller på att utarbetas - egen anmärkning) en trygg människa är en rik människa
Enhet arbetar för ett samhälle där vi alla människor har samma värde oavsett vad vi presterar. Enhets politik innefattar Existenslinjen och den innebär bland annat att alla människor har lika rätt till ekonomisk bastrygghet oavsett vem vi är och vad vi gör. Enhet föreslår en ny välfärdsmodell som ger en grundläggande ekonomisk bastrygghet till alla människor.
De traditionella jobben försvinner i snabb takt genom att robotar och datorer tar över och samtidigt är dagens trygghetssystem konstruerade efter föreställningen att alla ska ha ett heltidsarbete. Idag tycks stressen i samhället öka alltmer samtidigt som ca en halv miljon människor står utan arbete och långtifrån alla människor har den grundläggande ekonomiska trygghet de behöver genom hela livet. Vi anser att samhället behöver gå från arbetslinjen till Existenslinjen!
Enhet vill skapa ekonomisk grundtrygghet genom införandet av basinkomst (BI). Med basinkomst finns det anledning att tro att fattigdomen minskar och behovet att söka ersättningar för långtidssjuka och arbetslösa till stor del upphör. Basinkomsten skapar möjligheter att minska stressen och ger oss möjlighet till personliga livsval med balans mellan meningsfull sysselsättning, mänskliga relationer, personlig utveckling och vila. Det blir lättare att vara hemma längre med sina barn. Att gå ner i arbetstid blir en verklig möjlighet och ger på så sätt möjlighet för fler att få arbete. Basinkomsten skapar utrymme för och stimulerar till kreativitet och nyföretagande samt ger ökad frihet och ansvar till människor. Vi tror på en mångfald, och kombinationer, av lösningar till meningsfull sysselsättning som varje individ själv finner. I Existenslinjens samhälle får alla basinkomst tack vare en genomgripande utveckling av samhällsekonomin.
Naturresursdelning: ekonomisk demokrati
Enhets ekonomiska politik innehåller en gradvis minskning av skatt på arbete och ökade avgifter på naturresurser. När vi frångår beskattning av människor och arbete, har staten inte längre behov av att vara involverad i alla transaktioner och överföringar. Detta leder till ökade möjligheter för nya lokala betalningssystem som bidrar till ökad ekonomisk demokrati.
I dag har de privata bankerna rätten att skapa pengar och låna ut dem mot ränta. Enhet vill att endast Riksbanken under Riksdagens direkta överinseende har rätten att bestämma över penningmängden och krediterna. Privatbankerna återgår till sin ursprungliga uppgift att ge finansiell service i form av inlåning, utlåning av de inlånade pengarna, betalningar, överföringar och valutaväxling, samt förvaltning av kapital för kunders räkning.
De som använder våra gemensamma naturresurser (t ex mark, mineraltillgångar, olja, gas, luftrum, radiofrekvenser, jakt- och fiskekvoter) för kommersiell eller privat vinning skall betala för detta i form av en naturresursavgift till det allmänna. Alla människor har rätt till sin beskärda del av de oförädlade naturresurser som finns eller till ett motsvarande ekonomiskt värde. Detta blir en ekonomisk allemansrätt till landets naturresurser och den gemensamma infrastruktur som alla har varit med om att bygga upp. Ett system som leder till mer varsamhet med våra naturresurser och främjar återvinning och återbruk.
Naturresursavgifterna används till att bygga ut basinkomsten samt finansierar minskning av skatten på arbete. Basinkomsten kan ses som en avkastning på vårt gemensamt ägda nationella kapital, som vi alla har medfödd rätt till utan krav på motprestation.
Hälsa – hela livet
Ett samhälle med basinkomst har stora möjligheter att ge människor ett liv med minskad stress, mer tid att ta hand om sig själva i form av motion, lugna stunder, trevliga sysselsättningar, mer tid till att ta hand om sina barn och sina äldre, tid till ett stimulerande socialt liv där det ges möjligheter till kreativitet och inspiration. I ett sådant samhälle blir med stor sannolikhet färre personer i behov av sjukvård, vilket frigör resurser till annat som gagnar invånarna.
I Existenslinjens samhälle värdesätts varje individ för att den finns, inte för vad den uträttar. Enhet menar att vi, var och en själva, kan bestämma hur mycket vi orkar och vill arbeta. Möjligheten att själv få bestämma, att ha ansvar för sina egna liv, påverkar människor positivt och ökar känslan av att vara sedd och förstådd, vilket i sin tur påverkar hälsan till det bättre..                      

 ***********************************************************************************************

Du hittar mig även på: >>

www.gotlandstorget.se  mediallivscoach NY 

www.facebook.com/mediallivscoach

www.paranormal.se/hexdoktor  (hexdoctor) eller Honza af Bohemia eller Honza von Böhmen

 

www.wordpress.org/mediallivscoach (ej nårbar ibland)

www.flashback.se/mediallivscoach (ej nårbar ibland)

www.passagen.se/mediallivscoach (ej nårbar ibland)

Avslutat samarbete:

www.experthjalp.se  & www.eksperthjelp.no 

www.framtid24.se/Medium 

Solkristallen på Adelsgatan i Visby